(ព្រះសីហនុ)៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញលិខិតស្នើ​ដល់អភិបាលខេត្ត ព្រះសីហនុ​ពិនិត្យឡើងវិញ ចំពោះការបញ្ចប់ភារកិច្ច និងតែងតាំង លោក ភេទ សុវណ្ណ គ្រងតំណែងជា ប្រធានការិយាល័យរបៀប និងឯកសារ ​នៅសាលាខេត្តព្រះសីហនុ ដែលដែលការតម្លើងមុខតំណែងនេះ ហាក់មិនទាន់ត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ និងលក្ខណៈសម្បត្តិនៅឡើយ។

នៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ដដែល បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ក្រសួងបានទទួលដីការបស់សាលាខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពីការតែងតាំង ការផ្លាស់ប្តូរ និងការបញ្ចប់ភារកិច្ច មន្រ្តីរាជការ​ចំនួន២២រូប បំពេញក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ​សាលាខេត្តព្រះសីហនុ ប៉ុន្តែដោយពិនិត្យ ឃើញថា ការ​តែងតាំង លោក ភេទ សុវណ្ណ គ្រងតំណែងជាប្រធានការិយាល័យរបៀប និងឯកសារ ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុ ​នៃទីចាត់ការរដ្ឋបាលសាលាខេត្ត ព្រះសីហនុ ដែលទើបតែងតែមានអតីតភាពការងារ រយៈពេល៣ឆ្នាំ ពុំស្របទៅតាមលក្ខខណ្ឌ​អតីតភាពការងារ ដែលបានកំណត់​នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ នៃសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងសាធារណៈ ដែលបានកំណត់ថា ប្រធានការិយាល័យ សាលារាជធានីភ្នំពេញ ខេត្ត ត្រូវមាន​អតីតភាពការងារ​យ៉ាងតិច ៤ឆ្នាំ។

លិខិតដដែលបានបញ្ជាក់ថា ដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ​តាមគោលការណ៍ និងនីតិវិធីដែល​បានកំណត់ ក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យអភិបាល​ខេត្តព្រះសីហនុ ពិនិត្យឡើងវិញ លើការ ជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការណា ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ បទពិសោធន៍ និងលក្ខខណ្ឌ គោលការណ៍ បែបបទនិងនីតិវិធីដែលបានកំណត់​ នៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃសេចក្តីណែនាំ​របស់ ក្រសួងសាធារណៈ​។

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៃលិខិតស្នើដល់អភិបាលខេត្ត​ព្រះសីហនុ របស់​ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដូចខាងក្រោម៖