(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេស ពីសាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា អ៊ី.អិល.ធី ក្នុងបវេសនកាលថ្មីឆ្នាំ ២០១៦-២០១៧ សាលាបឋមសិក្សា និងមធ្យមសិក្សា អ៊ី.អិល.ធី
ចូលរៀនថ្ងៃទី ១៥ ខែសីហា  ឆ្នាំ២០១៦ ចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃចូលរៀនទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០០ដុល្លារ ហើយសម្រាប់សិស្ស មានបងប្អូនចាប់ពី ២នាក់ឡើងទៅ នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសភ្លាមៗតែម្ដង។

អ៊ី.អិល.ធី មានថ្នាក់ចំណេះដឹងទូទៅ ថ្នាក់មត្តេយ្យ ដល់ ទី១២ និងថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសទូទៅគ្រប់កម្រិត សម្រាប់សិស្សានុសិស្ស និស្សិត មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក  តាម ស្ថាប័នរដ្ឋ-ឯកជន ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការជាតិ-អន្តរជាតិនានា ដែលចង់ប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជំនាញក្នុងរយៈពេលខ្លី។

ទន្ទឹមនឹងនេះ អ៊ី.អិល.ធី មានបង្រៀនថ្នាក់តាមសាលារដ្ឋ និងថ្នាក់ស្តង់ដារអន្តរជាតិ(បែបអាមេរិចកាំង)
ទទួលសិស្សចាប់ពីអាយុ ២.៥ ឡើងទៅ
មានថ្នាក់ពេញមួយថ្ងៃ និងកន្លះថ្ងៃ
ទទួលបានសញ្ញាបត្រ ២ ក្នុងពេលតែមួយ
ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ ៖ 012 900 242/012 872 630/092 33 66 02 ៕