(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយ ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់កម្ពុជា និងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង ការចោទប្រកាន់ថា កម្ពុជាធ្វើឱ្យរាំងស្ទះដល់ ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម អំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូង។ សន្និសីទនេះ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស។

សូមទស្សនានូវការបំភ្លឺរបស់ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ដូចខាងក្រោម៖