(ភ្នំពេញ)៖ ភាពជោគជយ័ក្នុងមុខជំនួញ របស់លោកអ្នក លោកអ្នកត្រូវតែមានភាពឈ្លាសវៃ ក្នុងការជ្រើសរើស ទីកន្លែងក្នុងការជួបពិភាក្សា ជាមួយដៃគូពាណិជ្ជករ ឲ្យមានភាពរលូន និងសំរេចលទ្ធផល ហើយអ្វីទាំងអស់នេះ លោកអ្នកអាចរកបាន នៅភោជនីយដ្ឋាន SALT N’ PEPPER និង UNPLUG BAR។

អ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះ ភោជនីយដ្ឋានក៏មានការផ្ដល់ជូនពិសេស សម្រាប់ការជាវស្រាទំពាងបាយជូរ ក្រហម ឬស ដែលក្នុង១ដបតម្លៃត្រឹមតែ២៨ដុល្លារប៉ុណ្ណោះ ហើយក៏មានបន្ថែមនូវ Antipasto ដែលជាប្រភេទគ្រឿងក្លែម បែបអ៊ីតាលីទៀតផង។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនង តាមប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៩៦១ ៨៨៨៕