(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និង បណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសជ្រើសរើសមន្រ្តីរាជការ ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌចំនួន ១០៥កន្លែង ដើម្បីបម្រើការងារនៅក្រសួង និងតាមមន្ទីរការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បានឱ្យដឹងថា បេក្ខជនត្រូវមកយកពាក្យ និងដាក់ពាក្យប្រឡងនៅទីស្ដីការក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ហើយការប្រឡង នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុខ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារ ដែលសរសេរលម្អិតពីការជ្រើសរើសនេះ៖