(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មការទី២ នៃរដ្ឋសភា បានបើកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយ តំណាងសហគមន៍អឺរ៉ុប ដើម្បីពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង ជំនួយអភិវឌ្ឍសាធារណៈ។

ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅរដ្ឋសភានេះ មានតំណាងរដ្ឋសភា ដឹកនាំដោយលោកបណ្ឌិត ជាម យៀប ប្រធានគណៈកម្មការទី២ ព្រមទាំងមាន ការចូលរួមពីតំណាងរាស្រ្តគណបក្សសង្រ្គោះជាតិ ២រូបផងដែរ៕