(ភ្នំពេញ)៖ ឱកាសពិសេសនេះ មិនអាចចេះតែកើតមានឡើងនោះទេ សូមប្រញាប់រួសរាន់ឡើង ទិញផ្ទះល្វែងរបស់បុរីពិភពថ្មីដែលកំពុង តែលក់ដាច់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ ពោលគឺត្រឹមតែ ៧ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បុរីពិភពថ្មីលក់ផ្ទះអស់ ៥១២ ល្វែងហើយ នៅសល់ផ្ទះតែ ៧១៨ល្វែងទៀតទេប៉ុណ្ណោះ ប្រយ័ត្នស្តាយក្រោយ។

- បង់តែ៣៨៨ដុល្លារក្នុងមួយខែ ផ្ទះល្វែង E0 ដ៏ប្រណិតនឹងក្លាយជារបស់អស់លោកអ្នក
- ពុំចាំបាច់មានប្រាក់កក់ដំបូង និងពុំមានលក្ខខ័ណ្ឌអ្វីទាំងអស់
- សូមប្រញាប់រួសរាន់ មកទទួលយកទីតាំងល្អៗ និងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ព្រោះថាផ្ទះនឹងឡើងថ្លៃ ពី ៣០០ដុល្លារ ទៅ ៥០០ដុល្លារនៅខែថ្មី។

សូមទាក់ទង :  012 733 733 / 016 733 733 / 097 9 733 733/ 012 71 88 77 / 016 22 88 26 / 017 722 822
ឬអញ្ជើញមកការិយាល័យលក់ដោយផ្ទាល់ ដើម្បីកក់ផ្ទះយកតែម្តង៕