(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹងមួយ ស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិត អាហារូបករណ៍ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិតចំនួន៥កន្លែង ដើម្បីទៅសិក្សាលើ​ជំនាញផ្សេងៗ ជាភាសារបារាំងនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុក។

បេក្ខជនបេក្ខនារី អាចមកសុំពាក្យអាហារូបករណ៍ និងបំពេញបែបបទនានា បាននៅការរិយាល័យអាហាររូបករណ៍ និងកម្មសិក្សារនៃនាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងវប្បធម៌ និងអាហារូបករណ៍អាគារលេខ៨០ មហាវិថីនរោត្តម (ស្ថិតនៅក្នុងទីស្ដីការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា) ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះ តទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ទាំងស្រុង៖