(ភ្នំពេញ)៖ ក្នុងឱកាសបើកបវេសនកាល ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៦-២០១៧ សាលារៀនអន្ដរជាតិ អាមេរិកាំងប្រ៊ីជ បានផ្ដល់អាហារូបករណ៍សិក្សា៥% និងឯកសណ្ឋាន២សម្រាប់ រហូតដល់ ថ្ងៃចូលរៀននៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ។

សូមរួនរាន់ឡើងសម្រាប់ឱកាសដ៏ល្អសម្រាប់បុត្រធីតា របស់លោកអ្នក ជាមួយនឹងសាលាមានគុណភាពខ្ពស់ ជំនាញច្បាស់លាស់ ដែលជាថ្នាលបណ្តុះបណ្ដាលចំណេះ ដឹង បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព១០០% ទាំងចំណេះដឹងទូទៅភាសាខ្មែរ ពីថ្នាក់មត្ដេយ្យដល់ថ្នាក់ទី១២ នឹងទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀន ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ។

ព័ត៌មានលម្អិត តាមទូរស័ព្ទលេខ៖ ០១៦ ២៦ ៣១ ៣១/ ០៧៧ ៨៨ ៦៦៦៦ និង​០១៦ ៥៩ ៩៩៩៩ ឬតាមរយៈវេបសាយ៖ www.abii.edu.kh ៕

">