(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងការព្យាករណ៍ពីម្ពស់ទឹកជំនន់ ប្រចាំថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ ដោយបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពកម្ពស់ទឹក នៅតាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រនានា រួមមាន​ស្ថានីយទន្លេមេគង្គ-ស្ទឹងត្រែង, ស្ថានីយទន្លេមេគង្គ-ក្រចេះ, ស្ថានីយទន្លេ មេគង្គ-កំពង់ចាម, ស្ថានីយបាសាក់-ចតុមុខ, ស្ថានីយមេគង្គ-អ្នកលឿង, ស្ថានីយបាសាក់-កោះខែល​ និងស្ថានីយទន្លេសាប​-ព្រែកក្តាម។

បើតាមក្រសួងធនធានទឹក នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដានេះ ស្ថានភាពទឹកនៅតាមស្ថានីយជនសាស្ត្រនានា បានបន្តស្រកចុះបន្តិច៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាន ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន ​រ​បស់ក្រសួងធន​ធានទឹកទាំងស្រុង៖