(កំពង់ឆ្នាំង)៖ អ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញបំភ្លឺអះអាងថា មិនមានការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគណនី Facebook មួយមានឈ្មោះ «ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​សូមស្វាគមន៍» ដែលដាក់តាំងរូបលោក ឈួរ ច័ន្ទឌឿន អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក្នុង Profile របស់ខ្លួន ព្រមទាំងបានចេញផ្សាយអត្ថបទជាបន្តបន្ទាប់ ហើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះ បានចេញផ្សាយ​ពាក់ព័ន្ធ នឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខសព លោក កែម ឡី នាំឱ្យសាធារណជនមានការយល់ច្រឡំ។ សាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ក៏បានអំពាវនាវឱ្យម្ចាស់គណនី Facebook «ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមស្វាគមន៍» ខាងលើនេះ ធ្វើដករូបលោកអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ពី Profile របស់ខ្លួន ជាដាច់ខាត ដើម្បីកុំឱ្យមានការភ័ន្តច្រឡំពីសាធារណជន។

សូមអានលិខិតបដិសេធរបស់សាលាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង៖