(ភ្នំពេញ)៖ សូមទស្សនា និងស្ដាប់ប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ជាផ្លូវការ សមិទ្ធផលគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង និងខេត្តកំពង់ចាម នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ (សូមស្តាប់ប្រសាសន៍ទាំងស្រុង)៖