(ភ្នំពេញ)៖ លោក ប៉ាន​ សូរស័ក្តិ​ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក​ Mark Matthews អគ្គរដ្ឋទូត​របស់ប្រទេសអង់គ្លេស​ បានជួបពិភ្សាការងារ​ ក្នុងគោលបំណង ដើម្បីជំរុញ​ និងពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​ សេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្ម​ និងស្នើសុំការជួយគាំទ្រ​ទាំងបច្ចេកទេស​ និងហិរញ្ញវត្ថុ​ ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹង​ ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធ​ អេឡិចត្រូនិក​សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា​ (E-Trade for all) ​នាព្រឹកថ្ងៃទី​ ២០​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៦​ នេះ។

ឯក​អគ្គរដ្ឋទូត ​របស់ប្រទេសអង់គ្លេស​ លោក Mark Matthews បានសន្យា​ នឹងរក្សា​ផល​ប្រយោជន៍​នានា ដែលកម្ពុជាធ្លាប់ទទួលបាន ក្រោមក្របខ័ណ្ឌសហគមន៍អឺរ៉ុប ជូនដល់កម្ពុជាដដែល ទោះបីជាចក្រភពអង់គ្លេស នឹងត្រូវចាកចេញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយ៕