(ភ្នំពេញ)៖ លោក មួង សូនី ប្រធានសហភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានចេញវីដេអូឆ្លើយតបចំពោះវិទ្យុអាស៊ីសេរី ដែលបានវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់មកលើរូបលោក។ លោកលើកឡើងថា ប្រសិនបើក្រុមយុវជនមិនបកស្រាយទេ អាសុីសេរីនឹងបន្តទៀត ហើយអាចនឹងខ្លាចជាការពិតសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន។

ខាងក្រោមនេះជាការបកស្រាយរបស់ លោក មួង សូនី៖