(ភ្នំពេញ)៖ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សា Fresh Talk នាចុងសប្តាហ៍មុននេះ លោក ពុយ គា ប្រធានក្លិបអ្នកកាសែតកម្ពុជា និងជាអ្នកជំនាញកិច្ចការអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំអន្តរជាតិធំៗ បានពន្យល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថា អ្វីទៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក? អ្វីទៅជាឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក? ហេតុអ្វីបានជាមានពាក្យថ្មី «ឥណ្ឌូប៉ាស៊ីហ្វិក»?

សូមស្តាប់ការពន្យល់របស់ លោក ពុយ គា ដូចតទៅ៖