(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញព័ត៌មានអំពីរថយន្តសង្រ្គោះ​ និងរថយន្តគ្លីនិកចល័ត តាមទីតាំងប្រចាំការតាមគោលដៅកំណត់​ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡា​ អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេម​ លេីកទី១២ ឆ្នាំ២០២៣។

រថយន្តសង្រ្គោះ​ និងរថយន្តគ្លីនិកចល័ត ត្រូវបានរៀបចំនៅតាមគោលដៅចំនួន៨ ដែលមានការបង្ហាញនៅក្នុង QR Code ខាងក្រោមនេះ៖