(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃនេះ សម្តេចតជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅកាន់ ខេត្តបាត់ដំបង ដើម្បីចូលរួមសម្ពោធសមិទ្ធផលប្រព័ន្ធចម្រោះទឹកស្អាត នៅក្នុងដំណើរទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងនោះ សម្តេចបានឈាងចូលជួប សំណេះសំណាលជាមួយអាជីវករផ្សារសាមគ្គីក្រគរ​។

ផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖