(ភ្នំពេញ)៖ សហព័ន្ធសហជីពយុវជនឯករាជ្យ ហៅកាត់ថា «IDYTU» បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើសុំកុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុប ផ្តាច់កូតានាំចេញសម្លៀកបំពាក់ពីកម្ពុជា​ ទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុប ព្រោះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មករ និងប្រជាពលរដ្ឋ​ នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលទើបទទួលបាននៅយប់នេះ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក លីវ ថារីន បានបញ្ជាក់ថា សូមសហគមន៍អឺរ៉ុប មេត្តាកុំជឿសំដីដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវរបស់លោក សម រង្ស៊ី និងស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបន្តបើកទីផ្សារនាំចូលពីកម្ពុជាបន្តទៀត។

សូមអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍៖