(ភ្នំពេញ)៖ លោក មួង សូនី ប្រធានក្រុមការងារយុវជន១០០រាត្រី និងជាប្រធានសហភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិល នៅថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣នេះ បានបង្ហាញការស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍឧទ្យាននៅតាមប្រទេសមួយចំនួន ហើយអំពាវនាវដល់ លោក អាឡិច ជនជាតិអេស្ប៉ាញ ឱ្យឈប់យកបញ្ហាបរិស្ថាន​ទៅធ្វើជាសមរភូមិនយោបាយតទៅទៀត។

សូមស្តាប់ការបកស្រាយរបស់ លោក មួង សូនី ដូចតទៅ៖