(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចចក្រី ហេង សំរិន ប្រធានរដ្ឋសភា នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិកាអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ដើម្បីពិនិត្យ និងអនុម័តរបៀបវារៈចំនួន៨៕ សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រចុំគណៈកម្មាធិការ អចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាទាំងស្រុង៖