(ភ្នំពេញ)៖ សំណង់ផ្ទះល្វែង ភីស្ស រិស្សដឹនស៍ (Peace Residence) ផ្តល់ជូនតម្លៃពិសេសតែ ៥៣,០០០ ដុល្លាសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុងមួយល្វែង (E0) ដោយមានសេវាបង់រំលោះរហូតដល់ ១៥ឆ្នាំ ដែលមានការប្រាក់ត្រឹមតែ ១.២% ក្នុងមួយខែ។

ទីតាំង៖ ភូមិព្រៃទា សង្កាត់ចោមចៅ ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ

ផ្ទះល្វែង៖ E0 បន្ទប់ទឹកៈ ៣, បន្ទប់គេងៈ ២, ផ្ទះបាយៈ ១, កន្លែងទទួលភ្ញៀវៈ ១

Peace Residence ផ្តល់ជូនការធានាប្រព័ន្ធទឹក ភ្លើង និងការជ្រាបទឹកដោយធ្វើការជួសជុល ជូនដោយឥតគិតថ្លៃរយៈពេលមួយឆ្នាំ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ០៨៧​ ៧៧៧ ១០១, ០៩២ ៧៨ ២៨ ៣៧, ០៩៧ ៧៧៧៧ ១០១, ០១២​ ៣១៨ ១១៨

facebook page: https://www.facebook.com/PR.PeaceResidence/