(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានប្រកាសពីលទ្ធផលនៃបេក្ខជន ដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ និងជាប់បម្រុង សម្រាប់សម័យថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦កន្លងទៅ។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាសដែល ក្រសួងបានបង្ហោះនៅ Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា ចំពោះបេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់ជាស្ថាពរ ត្រូវមកបំពេញសំណុំបែបបទ នៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក ធនធានមនុស្ស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ជាកំហឹត។

ក្រសួង ក៏បានបន្ថែមថា សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខទូរស័ព្ទ ០២៣ ៥៣១៥៤៧/០១២ ៨៩៣ ០៥៧ ឬក៏អាចទៅទាក់ទង់នៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិក ធនធានមនុស្ស របស់ក្រសួងផងដែរ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីប្រកាសលទ្ធផលទាំងស្រុង នៅខាងក្រោមនេះ៖