(ភ្នំពេញ)៖ អ្នកជំនាញរបស់ម៉ាស៊ីន លាងសម្អាតម៉ាក KARCHER បានបង្ហាញពី របៀបប្រើប្រាស់ និងការថែទាំម៉ាស៊ីន លាងសម្អាតឥដ្ឋការ៉ូ និងជូតសម្ងួត នៅពេលតែមួយ។
បន្ទាប់ពីទទួលបាន ការបញ្ជាទិញម៉ាស៊ីន លាងសម្អាត ឥតការ៉ូជួតស្ងួតនៅពេលតែមួយ ពីក្រុមហ៊ុន Porsche, KARCHER បានផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជួនដល់ទីកន្លែង និងមានអ្នកជំនាញ ចុះបង្ហាញ ដោយផ្ទាល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ និងវិធីថែទាំម៉ាស៊ីន ឲ្យប្រើប្រាស់ បានយូរអង្វែងដល់អតិថិជនតែម្ដង។

ការបង្ហាត់បង្ហាញនេះ បានផ្ដល់ជាទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានភាពជឿជាក់ ទៅលើកការប្រើប្រាស់ ម៉ាស៊ីនម៉ាក KARCHER ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមបច្ចេកទេស។

គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ម៉ាស៊ីនលាងសម្អាតការ៉ូជូតស្ងួត ក្នុងពេលតែមួយមានលក្ខណៈពិសេស ដែលអាចធ្វើការសម្អាតបីមុខងារ ក្នុងពេលតែមួយ គឺអាចលាង ដុសខាត់ និងជួតស្ងួតបាន ទាំងបីព្រមគ្នាតែម្ដង។ វាជាផលិតផលលេខ១ របស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ ដែលបាននាំចូល និងចែកចាយដោយ ក្រុមហ៊ុន RMA Cambodia។

សូមទស្សនាពីសកម្មភាពការបង្ហាត់បង្ហាញតាមរយៈ link ខាងក្រោមនេះ៖
https://www.youtube.com/watch?v=VWP-YsQM3g4&feature=youtu.be

ទំនាក់ទំនងពត៏មានបន្ថែម:
KÄRCHER-Showroom & Service Center
ផ្ទះលេខ ៦២ ផ្លូវ មនី្នរ៉េត (២១៧) បឹងសាឡាង ទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
Tel: 023 88 37 44/ 095 777 515
Email: [email protected]