(ភ្នំពេញ)៖ សាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹង ដល់អ្នកសិក្សាទាំងអស់ជ្រាបថា អង្គភាពគ្រប់គ្រងថ្នាក់ ក្រោយ​បរិញ្ញាបត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ អាស៊ី អឺរ៉ុប ចាប់ផ្ដើមបើកថ្នាក់ថ្មីហើយ។

ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មានឯកទេស៖
១.រដ្ឋបាលសាធារណៈ សិក្សាមុខវិជ្ជា
-New Public Management and Administrative Reform
-Leadership in Organization/ Leadership in Complex World
-Humane Resource Management

២.នីតិសាស្រ្ត សិក្សាមុខវិជ្ជា
-Advanced Criminal Law and Criminal Procedure Law
-Leadership in Organization
-Advanced Civil Law and Civil Procedure Law

៣.គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម សិក្សាមុខវិជ្ជា
-Strategic Management
-Investment Management
-Research Methodology

៤.បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន សិក្សាមុខវិជ្ជា
-Mobile Application Programming
-Cisco Network Course/ Network Security
-Information Retrieval and Web Search

៥.បង្រៀនភាសាអង់គ្លេស សិក្សាមុខវិជ្ជា
-Academic Writing for Graduate Studies
-Language Testing and Assessment
-Curriculum and Syllabus Development

ថ្នាក់បណ្ឌិត សិក្សាមុខវិជ្ជា៖
១-Brand Marketing and SMEs Strategy
២-Public Law

សិក្សា​ជាមួយសាស្រ្តាចារ្យល្បីៗ ពោរពេញដោយបទពិសោធ និងចំណេះដឹងខ្ពស់។

សូមបញ្ជាក់ថា អង្គភាពត្រូវការជ្រើសរើសនិស្សិត ឲ្យចូលសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ចំនួនត្រឹមតែ​៩០កន្លែង និងថ្នាក់បណ្ឌិត ចំនួនត្រឹមតែ២៥កន្លែង ទៀត​តែប៉ុណ្ណោះ។ បន្តទទួលពាក្យចូលរៀន ត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាប​ជូនខាងលើ សូមអ្នកសិក្សាទាំងអស់ មេត្តាអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះ​ចូលរៀនឱ្យបានឆាប់ ព្រោះកន្លែង​មានកំណត់។
ព័ត៌មានលម្អិត ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទ​លេខ៖ 015 72 00 72, 017 74 84 14 ៕