(កណ្តាល)៖ រហូតមកដល់ម៉ោងនេះ អគ្គិភ័យនៅតែបន្តឆេះឃ្លាំងស្តុកអេតចាយ ស្ថិតនៅនៅស្រុកស្អាង ខេត្តកណ្តាល ខណៈសមត្ថកិច្ចកំពុងអន្តរាគមន៍ពន្លត់ អគ្គិភ័យកុំឲ្យរីករាលដាល កាន់តែខ្លាំងឡើយៗ។

គួរបញ្ជាក់ថា អគ្គិភ័យបានឆាប់ឆេះឃ្លាំងស្តុកអេតចាយខាងលើនេះ ជាង១ម៉ោងហើយ នៅមិនទាន់រលត់នៅឡើយទេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ច នៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានពី ទំហំខូចខាត និងអ្នករងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះ បាននៅឡើយទេ។

គួរបញ្ជាក់ថា អគ្គិភ័យបានឆាប់ឆេះឃ្លាំងស្តុកអេតចាយខាងលើនេះ ជាង១ម៉ោងហើយ នៅមិនទាន់រលត់នៅឡើយទេ ឃ្លាំងទំហំ ៣០គុណ៥០ម៉ែត្រ។ យ៉ាងណាក៏ដោយសមត្ថកិច្ច នៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានពី ទំហំខូចខាត និងអ្នករងរបួសនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះ បាននៅឡើយទេ៕