(ភ្នំពេញ)៖ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ ត្រូវបានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័ត​ទាំង​ស្រុងហើយ ក្នុងកិច្ចប្រជុំដឹកនាំដោយសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣នេះ។

លទ្ធកម្មសាធារណៈដំបូងនៅកម្ពុជា ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្អែកតាមមាត្រា៥០ នៃ​ច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ១៩៩៣ ដែលចែងថា «ចំណាយក្នុងការសាងសង់ ឬទិញ​សម្ភារៈ​ផ្សេងៗក្នុងថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ និងក្នុងគណនីពិសេសរតនាគារជាតិ ត្រូវស្ថិត​ក្រោម​នីតិវិធីនៃការដេញថ្លៃជាសាធារណៈ»

ច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១២ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត​ពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបាន​រៀបចំ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់ ព្រមទាំងនៅជាធរមានរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន។ ច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១២នេះ បានកំណត់ឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ដើរតួនាទីជាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការគ្រប់គ្រងលទ្ធកម្មសាធារណៈ និង​មានសិទ្ធិអំណាចរៀបចំគោលនយោបាយលទ្ធកម្មសាធារណៈ ព្រមទាំងអនុវត្តសិទ្ធិ​អំណាចដែលមានក្នុងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានពាក់ព័ន្ធ។ ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដី ស្រប​តាមកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងយុទ្ធសាស្ត្រ​នៃការកែទម្រង់​ព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈរាជរដ្ឋាភិបាលមានតម្រូវកការចាំបាច់ក្នុងការបន្តពង្រឹងយន្តការគណនេយ្យភាព តាមរយៈក្របខ័ណ្ឌនិយ័តកម្មដែលក្នុងនោះ​ត្រូវប្រែក្លាយតួនាទី​របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុជានិយ័តករ និងជាអ្នកធ្វើសវនកម្មកិច្ចលទ្ធកម្ម ចំណែក​ឯ​ស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មត្រូវទទួលខុសត្រូវ និងមានគណនេយ្យភាពចំពោះការអនុវត្តកិច្ច​លទ្ធ​កម្មរបស់ខ្លួន។

លោក ផៃ ស៊ីផាន រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធ​កម្ម​សាធារណៈ ធ្វើឡើ​ង​ក្នុង​គោលបំណង ដើម្បីធានាបាននូវភាពជឿទុកចិត្ត តម្លាភាព ប្រសិទ្ធភាព ការប្រកួត​ប្រជែង និងការសន្សំសំចៃ ព្រមទាំងស្របតាមឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ ដោយប្រែក្លាយ តួនាទី​របស់​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទៅជានិយ័តករ និងជាអ្នកធ្វើសវនកម្ម កិច្ច លទ្ធកម្ម ចំណែកក្រសួង ស្ថាប័ន នឹងត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវ ជាមួយនឹងគណនេយ្យភាពពេញលេញក្នុងការដអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្មរបស់ខ្លួន។

លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ​បានកំណត់គោល​ការណ៍​សំខាន់ៗអំពីមុខងារ និងការទទួលខុសត្រូវឱ្យដាច់ពីគ្នារវាងស្ថាប័ន​គ្រប់គ្រង​លទ្ធកម្ម និងស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្ម ការផ្ទេរសិទ្ធិអំណាច និងការទទួលខុសត្រូវ​លើ​កិច្ច​លទ្ធកម្មជូនស្ថាប័នអនុវត្តលទ្ធកម្មការពង្រឹងនិងកែលម្អយន្តការនៃការទទួលនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាលទ្ធកម្មឱ្យមានឯករាជ្យភាព ជាមួយនឹងការបង្កើតឱ្យមានរបបដាក់​ទោសទណ្ឌ។

សូមបញ្ជាក់ថា សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្ម​សាធារណៈ ធ្វើឡើងដោយស្របតាម​ទិស​ដៅនៃការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងយុទ្ធសាស្ដ្រ​នៃការកែ​ទម្រង់​​ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈឆ្នាំ២០១៩-២០២៥។ ផ្អែកតាមយុទ្ធសាស្ដ្រ​នៃការកែ​ទម្រង់ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្មសាធារណៈនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ រៀបចំកែលម្អ និងបំពេញបន្ថែមលើច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្ម​សាធារណៈ​ឆ្នាំ​២០១២ ដែលកំពុងនៅជាធរមាន ឱ្យមានសង្គតិភាពនឹងច្បាប់ស្ដីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ និងស្របតាមឧត្តមានុវត្តន៍អន្តរជាតិ។

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មសាធារណៈ ត្រូវបានអនុម័ត និងចូលជាធរមាន ច្បាប់​នេះ នឹងក្លាយជាក្របខ័ណ្ឌគតិយុត្តគោលដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ពង្រឹង​ប្រព័ន្ធលទ្ធកម្ម​សា​ធារណៈ នៅកម្ពុជា លើការគ្រប់គ្រង និងការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម ឱ្យកាន់តែមានភាព​ជឿ​ទុកចិត្ត ប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព ការប្រកួតប្រជែង និងការសន្សំសំចៃ ស្របតាមឧត្ត​មានុវត្តន៍​អន្តរជាតិ ព្រមទាំងរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននូវ​ទិសដៅនៃការកែ​ទម្រង់​ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ក្នុងរយៈពេលវែង ដើម្បីទ្រទ្រង់ស្ថិរភាពម៉ាក្រូ​សេដ្ឋ​កិច្ច កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងសមធម៌សង្គម៕