(ភ្នំពេញ)៖ ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី ៧ នេះឆ្នាំ២០២៣នេះ ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានបើកយុទ្ធនាការផ្តល់សេវាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ។

សូមទស្សនាចម្រៀងយុទ្ធនាការផ្តល់សេវាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដល់ខ្នងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ ដើម្បីដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ចូលរួមបោះឆ្នោតសកល២០២៣ ដូចតទៅ៖