(ភ្នំពេញ)៖ លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អនាគតបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នា២០២៣នេះ បានលើកឡើងថា ការតែងតាំងត្រូវផ្អែកលើគោលការណ៍បីធំៗ។

គោលការណ៍បីធំៗរួមមាន៖

១៖ យុត្តិធម៌
២៖ តម្លាភាព
៣៖ ផលប្រយោជន៍រួមរបស់អង្គភាព៕