(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការអាហារូបករណ៍សិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ បានបង្ហាញបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡងអាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ លឹមកុកវីង (LIMKOKWING) ឆ្នាំ២០២៣។ នេះបើតាមបញ្ជីឈ្មោះ ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣៕

ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡងអាហារូបករណ៍ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ លឹមកុកវីង៖