(ភ្នំពេញ)៖ សូមចូលទៅទស្សនា និងតាមដានពីគណនីផ្លូវការ Tik Tok របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត តាមតំណ Link: https://www.tiktok.com/@hunmanetcoarmycambodia ឬ QR Code។

គណនីតិកតុកផ្លូវការ បានរៀបចំវីដេអូខ្លីជាច្រើន ដោយកំណត់ និងបែងចែកជាច្រើនប្រភេទ ដែលបងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនា និងសិក្សាដោយងាយ៖
១, បុគ្គលឆ្នើមក្នុងសង្គម
២, ម្ហូបអាហារខ្មែរ
៣, អំពីអាស៊ាន
៤, វិស័យបរិស្ថាន
៥, វិស័យកសិកម្ម
៦, វិស័យទេសចរណ៍
៧, ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់
៨, សិល្បៈ និងតូរតន្ត្រី
៩, ប្រវត្តិសាស្ត្រ
១០, ចំណេះដឹងទូទៅ
១១, ប្រវត្តិឈ្មោះទីតាំងនានា
១២, ប្រាសាទអង្គរវត្ត