(ភ្នំពេញ)៖ ខណៈដែលពិភពលោក រងនូវការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់មហាអំណាចកាន់តែខ្លាំង ហើយផុយស្រួយក្នុងការរអិលធ្លាក់ទៅក្នុសង្គ្រាម លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធ អ្នកជំនាញសារព័ត៌មានជាង៣០ឆ្នាំ បានលើកឡើងថា អ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវមានតួនាទីការពារសន្តិភាពដែរ ហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយ ដោយផ្អែកទៅលើការពិត។ លោកម៉ារ យ៉ារិទ្ធ បានលើកឡើងបែបនេះ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Fresh Talk នាចុងសប្តាហ៍មុន៕

សូមទស្សនាការលើកឡើងរបស់ លោក ម៉ារ យ៉ារិទ្ធ ដូចតទៅ៖

</