(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន Samsung បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថា លោកអ្នកដែលជាវទូរស័ព្ទពីក្រុមហ៊ុន Samsung ម៉ូដែលមួយចំនួន នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេស ព្រមទាំងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ជាច្រើនទៀត។

រាល់ការទិញ Samsung ដែលមានកំនត់ក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ
លោកអ្នកនឹងទទួលបានការចុះ ថ្លៃយ៉ាងពិសេស រហូតដល់ ១៣០ដុល្លារ ព្រមទាំងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ទូរស័ព្ទចំនួន៤គ្រឿង រៀងរាល់សប្តាហ៍។

1- S6 Edge+ (32GB): តំលៃចាស់ $745 => តំលៃថ្មី $620

2- S6 Edge+ (64GB): តំលៃចាស់ $850 => តំលៃថ្មី $720

3- Note 4: តំលៃចាស់ $470 => តំលៃថ្មី $390

4- Note 4 LTE: តំលៃចាស់ $490 => តំលៃថ្មី $420

5- A3 (2015): តំលៃចាស់ $240 => តំលៃថ្មី $199

6- A5 (2015): តំលៃចាស់ $295 => តំលៃថ្មី $285

7- A7 (2015): តំលៃចាស់ $375 => តំលៃថ្មី $335

សម្រាប់ព័តមានលំអិតសូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 012 992 888