(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តីពីការរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ ក្នុងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្ទូច ដោយហាមមិន​ឲ្យម្ចាស់​សំណង់ ឬក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសំណង់ ដាក់ម៉ាស៊ីនស្ទូច ឬឧបករណ៍លើកដាក់ដទៃទៀត គងឬគ្របលើផ្លូវសាធារណៈ ដើម្បីថែរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ ការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ ដែល​កើត​មានជាយថាហេតុ៕

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងស្រុង៖