(ភ្នំពេញ)៖ ក្រុមហ៊ុន Flexible Solution ជាក្រុមហ៊ុនដ៏ជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យា មានការលក់បញ្ចុះតម្លៃពិសេស ក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦នេះ នូវរាល់ផលិតផល​​​ Software ដូចជា Software សំរាប់មុខរបរផ្តល់កម្ចី បង់រំលួស និងបញ្ចាំ HR Payroll for Factory សំរាប់បើកប្រាក់ខែបុគ្គលិក ឬរោងចក្រ Inventory សំរាប់ការលក់ដុំ លក់រាយ។ល។

ដូចនេះអតិថិជនដែលមានបំណង រៀបចំស្ថាប័ន​របស់ខ្លួនឲ្យដំណើរការតាម ប្រព័ន្ធទំនើបច្បាស់លាស់ អាចជួយលោកអ្នកឲ្យចំណេញពេលវេលាថវិកា សូមទំនាក់ទំនងអោយបានរួសរាន់ ចំនួនមានកំណត់។ Tel : 077888259 / 081518767 ឬ www.flexitechnology.com