(ភ្នំពេញ)៖ លោកស្រី ទេព វណ្ណារី ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជា (CCNU) ដែលមានអង្គភាពចំណុះចំនួន៨០ និងសមាជិក៥៩ម៉ឺននាក់ នៅថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ បានចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង នូវការចូលជាធរមាននៃច្បាប់ស្ដីពីសហជីពថ្មី ដែលត្រូវបានរៀបចំដោយរាជរដ្ឋាភិបាល និងបានអនុម័តដោយសភា រួចរាល់ ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យការងារ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា សំដៅធានានូវសិទ្ធិសេរីភាព ក្នុងការចរចារជាសមូហភាពរវាង សហជីព កម្មករនិយោជិត និងនិយោជក ព្រមទាំងជំរុញឱ្យមានសុខដុមរមនីយកម្ម ក្នុងទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីលម្អិតដែលមានក្នុងសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ របស់ក្រុមប្រឹក្សាសហជីពជាតិកម្ពុជា៖