(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការចាត់តាំងក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និងជំរុញការអនុវត្តគោលនយោបាយ «ភូមិ-ឃុំមានសុវត្ថិភាព» ស្ថិតក្នុងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃ នៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ។ នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេច ដែលបណ្តាញ Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣៕

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេច៖