(ប៉ារីស)៖ ក្រុមការពារតំណែងជើងឯកអេស្ប៉ាញ និងតោកំណាចអង់គ្លេស បានហាលអាវចេញពី Euro 2016 អស់ហើយត្រឹមវគ្គ១៦ក្រុម ក្រោមថ្វីជើងរបស់អ៊ីតាលី និងអ៊ីស្លង់។

អេស្ប៉ាញ បានប្រកួតចាញ់សត្រូវចាស់ឆ្នាំ២០១២ អាសូរីអ៊ីតាលី ដោយលទ្ធបច្ចេកទេស ២-០ និងអង់គ្លេស បរាជ័យ ២-១ ក្រោមថ្វីជើងរបស់អ៊ីស្លង់ មិនអាចបន្តដំណើរទៅវគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយបានដូចគ្នា។

សូមទស្សនាវិដេអូ មានដូចខាងក្រោម៖