(ភ្នំពេញ)៖ អគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ នៃក្រសួងកសិកម្មនៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីវិធានការបង្ការអគ្គិភ័យក្នុងចំការកៅស៊ូនៅរដូវជ្រុះស្លឹក។ នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែល Fresh News ទទួលបាន៕