(ភ្នំពេញ)៖ មហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រយៈពេល២ថ្ងៃ បានបិទបញ្ចប់ហើយ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣នេះ ជាមួយនឹងការចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្ត១១ចំណុច។ ក្រោយបញ្ចប់មហាសន្និបាតនេះ អ្នកនាំពាក្យគណកប្សប្រជាជនកម្ពុជា ក៏បានធ្វើសន្និសីទកាសែត ប្រកាសលទ្ធផល ក៏ដូចជាអានសេចក្តីសម្រេចិត្តមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេសរបស់ខ្លួន។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូទាំងស្រុងនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ស្តីពីលទ្ធផល នៃមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស៖