(ភ្នំពេញ)៖ ហាងទូរស័ព្ទដៃឈាមុខគេ Apsara Phone Shop បានរៀបចំនូវកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេស​សម្រាប់អតិថិជន រាល់ការទិញ​ស្មាតហ្វូន Samsung នឹងទទួលបាន​ការបញ្ចុះតម្លៃ ព្រមទាំងមានឱកាស​ឈ្នះរង្វាន់​​​ទូរស័ព្ទដៃរៀងរាល់សប្ដាហ៍។

សម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ ដែលបានជាវ​ស្មាតហ្វូន Samsung ខាងក្រោមនឹង​ទទួលបាន​ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​រហូត​ដល់ ១៣០ដុល្លារអាមេរិក។ ក្រៅពីទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃនេះហើយ នៅមានឱកាស​ឈ្នះ​រង្វាន់​ទូរស័ព្ទដៃ​ ៤គ្រឿង រៀងរាល់សប្ដាហ៍។

ខាងក្រោមនេះគឺជាបញ្ជីឈ្មោះស្មាតហ្វូន Samsung ដែលនឹងត្រូវលក់បញ្ចុះតម្លៃ៖
- Samsung S6 Edge+ (32GB) តម្លៃចាស់ $745 => តម្លៃថ្មី $620
- Samsung S6 Edge+ (64GB) តម្លៃចាស់ $850 => តម្លៃថ្មី $720
- Samsung Note 4 តម្លៃចាស់ $470 => តម្លៃថ្មី $390
- Samsung Note 4 LTE តម្លៃចាស់ $490 => តម្លៃថ្មី $420
- Samsung A3 (2015) តម្លៃចាស់ $240 => តម្លៃថ្មី $199
- Samsung A5 (2015) តម្លៃចាស់ $295 => តម្លៃថ្មី $285
- Samsung A7 (2015) តម្លៃចាស់ $375 => តម្លៃថ្មី $335

សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិតផ្សេងៗ សូមទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ៖ 012 992 888 ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ Apsara Phone Shop តាមរយៈអសយដ្ឋាន www.apsaramobile.com.kh​៕