(លីយ៉ុង)៖ ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះមាន់គកបារាំង បានធ្វើការវាយបកឈ្នះសាធារណរដ្ឋអៀរឡង់ ២-១ វិញក្នុងវគ្គទី២ ដើម្បីទទួលបានកៅអីមួយឡើងទៅវគ្គ៨ក្រុមនៃ Euro 2016។

សូមទស្សនាវិដេអូ HighLight ខាងក្រោម៖