(កាលីហ្វញ៉ា)៖ បន្ទាប់ពី​ចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាភាពជាសហគ្រិនជាសកល (GES) សហស្ថាបនិក និងជា​នាយកប្រតិបត្តិ Facebook លោក Mark Zuckerberg បានធ្វើការសម្ភាសន៍ និង Live ផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក បារ៉ាក់ អូបាម៉ា នៅសកលវិទ្យាល័យ Stanford។

នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នោះ លោក Mark Zuckerberg បានសួរទៅកាន់លោក អូបាម៉ា ពាក់ព័ន្ធនឹង​រឿង​សហគ្រិនវ័យក្មេង និងអ្វីខ្លះគាត់រំពឹងទុកថា វានឹងមានការប្រែប្រួល នៅពេលដែលសហគ្រិនវ័យក្មេង​ចូលរួម​នៅ​ក្នុងកិច្ចការសង្គម។

​មហាសេដ្ឋវ័យក្មេង Mark បានសួរលោក អូបាម៉ា បន្ថែមទៀត ទាក់ទងរឿង​វិស័យបច្ចេកវិទ្យានាពេល​បច្ចុប្បន្ន។ ក្នុងនោះ លោក អូបាម៉ា បានបរិយា ដោយបានលើកឡើងថា ជារឿងល្អ ប្រសិនជាការប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងផ្លូវដែលល្អ ព្រោះវាបានជួយ និង​កែប្រែនូវ​ពិភពលោក។

ជាចុងក្រោយ លោក អូបាម៉ា បានលើកយកបញ្ហាមួយ ដោយឲ្យ​សហគ្រិនវ័យក្មេងនាំគ្នា​ជួយការប្រែនូវបញ្ហា​​ចំពោះមុខ ដូចជាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងបញ្ហាមួយចំនួនទៀត៕