(ភ្នំពេញ)៖ ត្រៀមខ្លួនសំរាប់ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ហើយឬនៅ?។ លោកអ្នកអញ្ជើញមកមជ្ឈមណ្ឌល ឌីហ្វើនីឈ័រ (D'furniture) មានការផ្តល់ពិសេស រិតតែអស្ចារ្យ ពេញចិត្តទាំងគ្រឿងសង្ហារឹមម៉ូតថ្មីៗ ពេញចិត្តទាំងតំលៃ និងរិតតែពេញចិត្តជាមួយសេវាកម្ម។

សម្រាប់ការលក់បញ្ចុះតំលៃ ពាក់កណ្តាល់ឆ្នាំ ដែលនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដាខាងមុខនេះ។
ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង៖ 017 80 80 80 / 085 44 44 44
អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ36–38 ឬ 88 ABC មហាវិថីម៉ៅសេទុង, បឹងត្របែក, ចំការមន, ភ្នំពេញ។

សូមចុចទីនេះស្វែងរកគ្រឿងសង្ហារឹម លោកអ្នកពេញចិត្ត៖ https://www.facebook.com/dfurniturepage