(ភ្នំពេញ)៖ គេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ជាភាសាអង់គ្លេស (English Version) ដែលកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាព សម្រាប់ជនបរទេសនៅក្រៅប្រទេស បាននឹងកំពុងទទួលរងការវាយប្រហារ (Hack) ដោយជនអនាមិក នៅមុននេះបន្តិចនាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦នេះ។

នៅខណៈនេះក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់អង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News កំពុងដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងភាពប្រញាប់ !៕