(ភ្នំពេញ)៖ បេសកម្មរបស់ ELT គឺដើម្បីនាំមកនូវកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេស តាមបែប អាមេរិចកាំង ដែលធ្វើឲ្យ សិស្សានុសិស្ស និស្សិត មន្ត្រីរាជការ បុគ្គលិក តាមស្ថាប័នរដ្ឋ-ឯកជន ក្រុមហ៊ុន និងអង្គការជាតិ-អន្តរជាតិនានា អាចប្រើប្រាស់ ភាសាអង់គ្លេសបានស្ទាត់ជំនាញដោយប្រើរយៈពេលខ្លី។

ELT មានកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សិស្សគ្រប់វ័យ និងមន្ត្រីរាជការ៖

• ភាសាអង់គ្លេសទូទៅបែបអាមេរិចកាំង (General English)

• មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញស្តាប់ និងនិយាយ (Diploma in Spoken)

• មធ្យមសិក្សាបត្រជំនាញអាន និងសរសេរ (Diploma in Written)

• ថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងទៅសិក្សានៅបរទេស (TOFEL iBT Preparation)

• កុំព្យូទ័រផ្នែករដ្ឋបាល និង គណនេយ្យ (Administration and Accounting)

• មានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសដូចជាសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិក (USA) ចក្រភពអង់គ្លេស និងបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន។

ពិសេស សម្រាប់សិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុ TOEFL ចាប់ពី ៤៥០ ឡើងទៅអាចទៅសិក្សានៅមហា វិទ្យាល័យ East Los Angeles college និង​ពិន្ទុ ៥០០ ឡើងទៅអាចទទួល អាហារូបករណ៍ពី ៤០០-២០០០០ ដុល្លារ ទៅសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យ The College of St.Catherine.USA

សំគាល់៖ សិស្សអាចផ្លាស់ប្តូរម៉ោងសិក្សាតាមសាលារដ្ឋបាន។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនង ៖012 872 630 / 012 900 242 / 092 336 602