(ភ្នំពេញ)៖ សូមទស្សនាការចាក់ផ្សាយប្រសាសន៍ទាំងស្រុងរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកឡើងអំពីបញ្ហានយោបាយក្តៅៗលើជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង, ក្នុងនោះសម្តេចតេជោប្រកាសថា កម្ពុជាមិនចូលរួមការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយទាំងអស់ គាំទ្រការចេញសាលដីកា របស់តុលាការ ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង៕