(ភ្នំពេញ)៖ កម្មវិធីពិសេសពីម៉ាស្ទ័រគ្រីល ទិញឈុតមាន់អាំងលេខ២ និងឈុតមាន់បំពងលេខ៤ លោកអ្នក និងទទួលបានការថែមជូន CocaCola មួយកែវ ដោយឥតគិតថ្លៃ ភ្លាម នៅគ្រប់សាខា របស់ Master Grill ទាំងអស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦។

លើសពីនេះ ម៉ាស័រគ្រីល កម្មវិធីទិញឈុតគ្រួសារ ផ្តល់ជូនតុក្កតាមួយដោយឥតគិតថ្លៃ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់អស់ពីស្តុក។

សូមអញ្ជើញចូលរួមពិសារទាំងអស់គ្នា ជាមួយនឹងឈុតអាហារឈ្ងុញឆ្ងាញ់ ពីម៉ាស្ទ័រគ្រីល ក្នុងឱកាសប្រូម៉ូសិនដ៏ពិសេសនេះ៕