(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី១៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន​មួយស្តីពីលទ្ធផល នៃដំណើរទស្សន​កិច្ចផ្លូវការ របស់លោក ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងការ​បរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេ​យ្យប្រជាមានិតឡាវ ។

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានបង្ហាញពីលទ្ធផលជាច្រើន ដែលភាគីកម្ពុជា-ឡាវ បានសម្រេច និងឯកភាពជាមួយគ្នា។

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែល ក៏បានរៀបរាប់ពីសកម្មភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ លោក ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្រ្តី ក្រសួងលការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគណៈប្រតិភូជា​ច្រើនរូបទៀត ផងដែរ៕

ជាបន្តសូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ទាំងស្រុងដូចតទៅ៖