(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២។

ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីទ្រនុងសម្ពាធខ្ពស់ និងខ្យល់មូសុងឦសាន្តក្នុងកម្រិតមធ្យម។ ដោយក្នុងសប្តាហ៍នេះ អាចមានភ្លៀងធ្លាក់តិចតួច លើកលែងតែនៅរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តភាគខាងក្រោម ដែលភ្លៀងអាចធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមធ្យមដោយអន្លើតែប៉ណ្ណោះ៕