(ភ្នំពេញ)៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២លោកបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត បានបង្ហាញវិដេអូកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទទក កាលពី២៣ឆ្នាំមុន ពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សារបស់លោក នៅសាលាបណ្ឌិតសភាយោធាអាមេរិក West Point.